Friday, 2 December 2011

Video Pasar Gajah


Pasar Gajah adalah sebuah pekan yang terdapat di Demak. Pekan ini terletak kira-kira 10 km menghala Jalan ke Surabaya. Sebelum kami ke  Desa Surodadi, kami  terpaksa melalui pekan Gajah. Pekan  Gajah lebih merupakan sebuah pasar orang-orang desa yang tinggal di sekitarnya. Segala hasil pertanian, binatang ternakan , sayur mayur  ada dijual di Pasar Gajah. Pendek kata orang-orang desa di sini akan berjual beli dam memasarkan  hasil-hasil pertanian.  Keperluan  harian juga ada dijual di sini.Pada masa kami mengunjungi pekan ini, kami dapati pada masa ini adalah musim rambutan. Maka banyaklah buah ini dijual di sini.

No comments:

Post a Comment