Friday, 2 December 2011

Video Ucapan Pak Thoyib


Pertemuan kami di akhiri dengan ucapan dari kedua-dua belah pihak iaitu dari Johor dan dari Demak. Pak Thoyib memulalkan ucapan dan menyatakan rasa berterima kasih kerana sanggup mampir  ke rumahnya. Beliau sungguh terharu dengan kehadiran kami rombongan dari Malaysia. Cukup terharu lagi kerana kami dah lama lebih 30 tahun tidak berjumpa. Akhirnya Jejak Demak mengketemukan kami dari kedua-dua negara yang bersaudara.

Ucapan dari Malaysia diwakili oleh Hj. Khairuddin Abu Talib. Beliau juga mengucapkan berbaaanyak-banyak terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh keluarga Pak Thoyib. Beliau menjemput  saudara dari Indonesia  agar  datang ke Malaysia sebagai mengeratkan hubungan silaturahim.

No comments:

Post a Comment